Jag jobbar på distans, fysiska möten, mail eller telefon.
Att skicka healing på distans fungerar lika bra som att ses fysiskt,
ur ett energimässigt perspektiv.

Vill du däremot prova healing med hypnos,
då hörs vi över telefon eller så
 ses vi IRL.
Vi får komma överens om hur vi gör. 


Jag får ofta information som du behöver i nuet och då förmedlar jag detta.
Det jag bett att få slippa är information om död, sjukdomar eller olyckor. 

När jag jobbar, tonar jag in på dina energier för att hjälpa dig.
Om detta låter konstigt så är det inget att bry sig om,

du måste inte förstå hur det hela går till. 

Brukar säga till mina klienter att jag förstår inte hur en TV fungerar,

men jag har full tillit till att den gör det. Det räcker för mig.

Som barn blev jag tystad när jag pratade om sånt som inte
kunde upplevas av alla.

Det gjorde att jag stängde ner min mediala sida.

Men intresset fanns kvar, men allt jag läste och tog in,
höll jag för mig själv. 
Har alltid kunnat känna in
hur andra mår, utan att de säger något.
Har stor förståelse för andras mående och känslor.

Kanske har jag fått gå den hårda vägen för att lära mig hantera detta.
Som så många andra mediala personer, har jag blivit missförstådd
och mobbad genom livet. J
ag är idag tacksam för detta eftersom det
har format mig till den jag är idag. 

Kampen har och är fortfarande pågående, att lära mig hantera mina gåvor, 
att lära mig stå upp för dem och våga lita på mina förmågor, att acceptera att
jag har dem och att de hjälper andra. 
Logiskt har jag förstått detta,
men känslomässigt har det tagit tid och kraft att ta in.