Här kommer jag lägga upp tankar funderingar med mera.